Actievoorwaarden

Weekendje weg bij Topparken

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie WEEKENDJE WEG BIJ TOPPARKEN, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Danerolles BV, kantoorhoudende te Amstelveen aan Van Heuven Goedhartlaan 9B, hierna te noemen: ‘Danerolles’. Volledige contactgegevens zijn te vinden in artikel 9 van deze Actievoorwaarden.

Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

De Actie wordt auditief gecommuniceerd in de tag-on van de reclame van Danerolles met de volgende tekst: “Haal nu Danerolles in huis en maak kans op één van de 40 weekendjes weg bij TopParken”. In de subtitel van de tag-on wordt verwezen naar de actiepagina: danerolles.com/verbindingverbroken.

Daarnaast zal de Actie ook worden vermeld via een sticker, voorzien van een QR code, op de Danerolles producten. In deze sticker wordt ook doorverwezen naar de actiepagina: danerolles.com/verbindingverbroken.

 

Artikel 1 | Algemene spelvoorwaarden

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijke toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deze actievoorwaarden zijn ook te vinden op danerolles.com/verbindingverbroken
 4. Medewerkers van Danerolles die betrokken zijn bij deze Actie en door Danerolles ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 5. Per huisadres wordt slechts één prijs toegekend.
 6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Danerolles, waaronder begrepen kortingsacties.Artikel 2 | Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deelname aan de Actie begint na het kopen van een van de producten van Danerolles in de winkel (fysiek en online).
 2. De Actie loopt van 24 januari 2022 t/m 1 april 2022.
 3. U kunt alleen deelnemen aan de Actie door een van de producten van Danerolles te kopen die is voorzien van een sticker met daarop een unieke actiecode. De deelnemer kan na het kopen van een Danerolles product, deze unieke actiecode invullen op de actiepagina: danerolles.com/verbindingverbroken. Voordat de deelnemer mee kan doen dient er eerst akkoord te worden gegeven op deze actievoorwaarden.
 4. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
 5. Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met publiciteit rondom deze actie.Artikel 3 | Prijzen

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op één van de volgende prijzen:
Prijzenaantalcontante waardetotale contante waarde
Een weekendje weg bij TopParken*40€  449€  17.960

Totaal aantal te verdelen prijzen: 40                            Totale contante waarde:               € 17.960

* Het type accommodatie is gebaseerd op de bovenstaande prijsrange, de gewenste periode waar de winnaar voor kiest en de beschikbaarheid. De accommodatie heeft een grootte van maximaal 5 personen. Wanneer de groep groter is, kan de winnaar in overleg treden met de service en support van TopParken (M: verhuur@topparken.nl; T: 088 500 24 24).

 1. Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan Danerolles.
 3. De uiterste aankomstdatum voor boekingen met de gewonnen prijs is 16 december 2022.
 4. Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal Danerolles deze belasting voldoen.Artikel 4 | Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaars van de Actie zullen willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op 1 april 2022.
 2. In week 14 2022 krijgen de winnaars via het opgegeven e-mailadres persoonlijk bericht van Danerolles met daarin de bevestiging dat de winnaar gewonnen heeft. In deze e-mail bevindt zich een unieke code waarmee de winnaars bij TopParken hun prijs kunnen boeken.
 3. Na het ontvangen van de bevestigingsmail kunnen de winnaars, zowel per-email (verhuur@topparken.nl) als telefonisch (088 500 24 24), hun prijs boeken bij TopParken, door middel van het invullen en/of bevestigen van de aan de winnaar toegewezen unieke code. De algemene voorwaarden van TopParken zijn hier te vinden.
 4. Indien u een prijs heeft gewonnen omdat u een winnende code heeft (te vinden op de sticker op het product) moet u deze aan Danerolles kunnen tonen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct.
 5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.Artikel 5 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Danerolles is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 • de door haar uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Danerolles door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Danerolles is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het niet kunnen inwisselen van de prijzen wegens overheidsmaatregelen waaronder begrepen maar niet beperkt tot maatregelen tegen de bestrijding van het corona virus.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Danerolles aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Danerolles openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Danerolles niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Danerolles in het leven roepen.


Artikel 6 | Auteursrechten en medewerking

 1. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Danerolles heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Danerolles de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7 | Persoonlijke gegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met TopParken, ten behoeve van het uitkeren en het gebruik maken van de prijsDoor deelname aan de Actie geeft de deelnemer Danerolles toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de winnaars.
 3. De persoonlijke gegevens zullen na afloop van de Actie direct worden verwijderd.

 

Artikel 8 | Rechten Danerolles

 1. Danerolles behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Danerolles hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Danerolles zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9 | Contact/Klachten/Diversen

 1. Danerolles handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 2. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:
  Per e-mail : info@danerolles.com
  Telefonisch : 085 7600 488

Danerolles zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

 1. Voor vragen over het boeken van de accommodatie kunnen deelnemers contact opnemen met TopParken via:
  Per e-mail: verhuur@topparken.nl
  Telefonisch: 088 500 24 24
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Actie Voorwaarden

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.